Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 CONVOCATOR SEDINTA CAT, CSC

Detalii

Autor: APM Covasna,
Adăugat: 2014-10-14 15:19:22
Ultima actualizare: 2014-10-14 15:19:22

Taguri

Nr.    5633 / 14.10.2014

 

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                         


Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • D.S.V.S.A. Covasna, 0267 312315 
 • SC AGRORANGE SRL, 0757770586
 • PFA Costea Gheorghe
 • SC PCS AMBIENT SRL, 0267311880
 • Comuna Zagon, 0267343022
 • S.C.  Total Proiect S.R.L. 0266217967
 • Comuna Ojdula, 0267346555
 • S.C.  DrumProiectS.R.L 0267312764

 

 • SC ECO-BREF SRL, 0268470095
 • SC PRO-BORD SRL,0267708089

 

 

 

 

 

 


 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 16.10.2014, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Notificare privind sistarea activitatii “Depozit de produse chimice”,Tg. Secuiesc, str. Campului 2/B, beneficiar: SC AGRORANGE SRL;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Ferma zootehnica”, Covasna, DC 13 etapa de încadrare EIA si EA, titular PFA COSTEA GHEORGHE, proiectant SC P.C.S. AMBIENT SRL;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Sistem de canalizare in com. Zagon, sat Papauti”, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna Zagon, proiectant SC TOTAL PROIECT SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare si asfaltare DC 3 Martanus-Ojdula km 4+000 -7+350”, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna Ojdula, proiectant SC DRUMPROIECT SRL;

Solicitarea de obţinere a autorizatiei integrate de mediu pentru “Ferma de creştere si ingrasare suine”, Hăghig, etapa de analiza detaliată a documentelor de sustinere a solicitării (formularul de solicitare si raportul de amplasament), titular:SC PRO-BORD SRL,  prin elaborator studii de mediu SC ECO-BREF SRL BRASOV.

 1. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 09.09.2014 – 13.10.2014,în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

 

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

63/24.09.2014

Balázsi Beáta

SC OREX IMPORT-EXPORT SRL

Depozit materiale de constructii si ingrasaminte chimice

Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 13

24.09.2014

04.11.2014

64/24.09.2014

Gog Mircea

TAMAS F. ATTILA  I.I.

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, CAEN 1623

Micfalau nr. 465

24.09.2014

08.10.2014

65/25.09.2014

Farkas János

S.C. COM PROD-TRANS ZIMBRU N.A. S.R.L.

Atelier confecţionat pungi din plastic, CAEN 2222

Ojdula, nr. 520

25.09.2014

05.11.2014

66/07.10.2014

Borbáth József

SC TOOLING TECH

 SRL

Atelier confecţii metalice

 Tg. Secuiesc, str. Fabricii, nr. 9

07.10.2014

17.11.2014

 

67/10.10.2014

Farkas János

S.C. SAMI S.R.L.

Atelier prelucrare piatră (monumente funerare), CAEN 2370

Chilieni, DN 12

10.10.2014

21.11.2014

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.